egzoz1IN

מפלטים: תפקיד המפלט ברכב הינו לווסת גזים וחומרים מזיקים ממנוע הרכב, תוך כדי שמירה על איכות הסביבה שאצלנו נמצאת במעלה ראשונה. במתן שירותי רכב תוכלו למצוא מפלטים אך ורק מתוצרת חוץ עם אחריות של שנה מלאה.

ממירים: תפקיד הממיר הינו להמיר גזים וחומרים מזיקים מהמנוע ולמנוע את רמת זיהום האוויר של הרכב. במתן שירותי רכב ניתן למצוא ממירים איכותיים תוצרת חוץ בתקנים EURO 5 וEURO 6 ברמה שרק אנו מסוגלים לתת. במתן שירותי רכב ישנם מומחים להשתלות של ממירים, ניקוי ובדיקה.